Sparkle

2012, Movie, PG-13, 116 mins

Sparkle Photos

1 of 16
Sparkle - Whitney Houston
Alicia Gbur/Sony Pictures Entertainment